รถบังคับของเด็กวัยมัน

รถบังคับวิทยุ เป็นของเล่นยอดนิยมของเด็ก เพราะยังไม่สามารถขับรถของจริงได้ พวกเขาจึงเปรียบเสมือนการจำลองการขับขี่ ซึ่งสามารถนำมาแข่งกันได้ โดยไม่มีอันตรายทั้งสิ้น แต่ของเล่นประเภทนี้ต้องใช้ถ่าน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอสมควร ผู้ปกครองจึงควรจำกัดการเล่นให้ลูกหลานของท่านด้วย